In-company lessons

 

Individual lessons Individální lekce
Lessons take place in your company.
Lekce probíhá ve vaší kanceláři  
1 lesson/ 60 minutes 1 lekce / 60 minut
1.000,- 1.000,-

What I offer:

- traditional face-to-face courses, individual or group lessons (up to 4 students in a group).

- Companies where I taught Czech: Amazon, Mercedes-Benz, Skype, Netwrix.

Co nabízím:

Firemní kurzy přímo u vás. Individuální nebo skupinové (do 4 osob ve skupině).

- Zkušenosti s firemními kurzy: Amazon, SKype, Mercedes-Benz, Netwrix a další.