GDPR

GDPR

Zásady na ochranu osobních údajů

Provozovatelem stránek kurzy.123czech.cz (internetový obchod webu www.123czech.cz) je fyzická osoba Bc. Anna Dlouhá, se sídlem Revoluční 552, Šestajovice, 250 92, IČO: 68887213.

Zásady na ochranu osobních údajů vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “Nařízení”).”

Při zpracování osobních údajů jsem správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsem pro osoby, které si zakoupili mé kurzy přes internet nebo lekce osobní či přes Skype. Osobní údaje získávám přímo od fyzických osob, dále studentů.

Účel zpracování osobních údajů:

Studenti mi poskytují osobní údaje, abych jim mohla poslat nebo vést kurz nebo lekci, které si koupili. Pro plnění těchto závazků zpracovávám osobní údaje.

Zpracovávám také e-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy.

Studentům nebo zájemcům o jazykové kurzy, kteří projeví zájem a kontaktují mě e-mailem, mohu v souladu s GDPR a neobtěžujícím způsobem zasílat další informace a obchodní nabídky, a to na základě mého oprávněného zájmu.

Nepracuji s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Nezpracovávám ani neshromažďuji citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro mou práci.

Zpracovávám tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu na území ČR, národnost, telefonní číslo, kontakt na Skype, e-mail.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytuji třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány účetnímu nebo poskytovateli IT služeb.

Zpracovatelům předávám údaje v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů podle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchovávám po dobu nutnou podle archivační povinnosti, nebo zákonu o účetnictví.

E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchovávám do té doby, než mě tyto osoby požádají o výmaz osobních údajů. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen pouze na provozovatele stránek.

Podle Nařízení máte právo:

  • na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám sdělím, zda zpracovávám vaše osobní údaje. V případě, že je zpracovávám, máte právo, abych vám sdělila účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů.
  • na opravu nepřesných osobních údajů.
  • na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebuji nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce.
  • na kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy.
  • na účinnou soudní ochranu.

Pro uplatnění vašich práv prosím pište na ceskyrazdva@gmail.com.