About me

Who I am:

I love foreign languages. I speak English, French, German, also I know basics of Spanish. It certainly helped me to understand how foreigners perceive Czech. Thanks to that I can understand what makes learning Czech difficult for foreign students.

I have bachelor’s degree in philology. I have been teaching Czech since 2017, at language schools in Prague. I had worked for companies such as Skype, Mercedes Benz, Netwrix and others.

How can I help you?
I would like to help you to learn Czech in a simple way, in other words Czech for everyday life.

You can choose from:
- online lesson (skype/ Zoom, Google Hangouts),
- in-company courses,
- experiential lessons outside the classroom.

O mně:

Baví mě cizí jazyky a ráda se je učím. Mluvím anglicky, francouzsky a trochu německy. Díky tomu chápu to, s čím mají cizinci potíže v češtině. 

Mám bakalářské vzdělání v oblasti filologie. Češtinu pro cizince učím od roku 2017, zpočátku pro dvě jazykové školy. Vedla jsem individuální i skupinové kurzy. Mezi mé firemní klienty patřili Skype, Mercedes benz, Netwrix a další. Mám zkušenosti s firemními, soukromými kurzy i veřejnými kurzy.

Jak vám mohu pomoct?
Snažím se učit češtinu jednoduše, k praktickému využití v každodenním životě.
Aktuálně nabízím tři typy výuky:

- online lekce (skype, Google Hangouts, Zoom),
- firemní kurzy,
- zážitkové lekce mimo školní lavice.